Webinar Presenteren vanuit Verbinding

Voor docenten HBO/WO en bedrijfsopleidingen
Voor opleiders en coaches in organisaties

Datum: 17 augustus 2021 | Tijd: 16.00-17.00 uur | Deelname gratis (inclusief e-boek)

Reserveer nu je plek in het webinar Presenteren vanuit Verbinding

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Presenteren vanuit verbinding is een methode gericht op het versterken van
samenwerking in teams, in zowel onderwijs als organisaties.

Norbert Netten: ‘Debat en pitch zijn in bepaalde omstandigheden effectieve methoden van presenteren, bijvoorbeeld wanneer je in de politieke arena staat en voor de camera’s stemmen moet winnen (debat) of wanneer je bij fundraising tegenover investeerders zit (pitch). Wanneer het echter je doel is om in samenwerking de juiste besluiten te nemen en die met elkaar uitgevoerd te krijgen, dan zijn het weinig effectieve methoden. Je kan in een vergadering je zin krijgen en het gevoel hebben te winnen, maar dan is de kans groot dat je er tijdens de uitvoering achter komt dat er te weinig steun was voor genomen besluiten. Ik pleit ervoor om alle studenten en alle professionals in organisaties, naast debat en pitch, een derde manier van overtuigen en presenteren aan te leren, een methode die gericht is op het bundelen van krachten, op elkaar bereiken. Ik noem dat Presenteren vanuit Verbinding. Die methode is nu beschikbaar voor iedereen en bevat een compleet lespakket, inclusief videocursus, e-boek, train-de-trainer en online (kennismakings-)test.’

WEBINAR PROGRAMMA:

Large, Medium en Small Room presentaties

Een korte introductievideo over het verschil tussen Large, Medium en Small Room presentaties. Small Room presentaties zijn presentaties tijdens overleg. Ze maken 97% uit van alle presentaties. Vrijwel iedereen geeft dagelijks zo'n presentatie, formeel of informeel. Vaak worden ze voorbereid als Large Room presentatie (monoloog) en daar gaat het mis. We bespreken welke vaardigheden je nodig voor de drie typen presentaties.

Presenteren om te begrijpen en bereiken i.p.v overtuigen

De wetenschappers Dan Sperber en Hugo Mercier onderzochten in hun baanbrekend onderzoek Enigma of Reason hoe lastig het is om van eenmaal ingenomen standpunten af te wijken. Om toch samen tot goede besluitvorming te komen is een aanpak nodig die gericht is op elkaar begrijpen en bereiken. We bespreken wat in samenwerking de meest effectieve methode is om anderen mee te krijgen en waarom dat zo is.

Opbouw methode Presenteren vanuit Verbinding

Presentaties tijdens overleg (Small Room) vragen andere vaardigheden dan storytelling, debat of pitch. Wat zijn die vaardigheden en hoe kun je ze aan studenten en professionals overdragen? We bespreken hoe de methode Presenteren vanuit Verbinding is opgebouwd.

Verdieping: Kracht van Verbinding model (afbeelding)

Als effectief samenwerken vanuit vertrouwen het doel is, dan is verbinding het middel. Het model Kracht van Verbinding is een Instrument waarmee studenten en professionals in organisaties, al dan niet met begeleiding, hun sterke en zwakke kanten kunnen ontdekken in het meekrijgen van anderen. Daarmee is het ook een model dat kan worden ingezet bij persoonlijk ontwikkeling.

GRATIS E-BOEK 
Na je registratie voor het webinar ontvang je gratis het e-boek Presenteren vanuit Verbinding. Het e-boek bevat 40 pagina’s inzichtgevende en praktische informatie over deze vernieuwende methode. 

Webinar begeleider: Norbert Netten:

'Van 1988 tot 1990 presenteerde ik voor televisie de DD-show. Aansluitend begon ik met het geven van presentatietrainingen. Dat doe ik inmiddels dus meer dan dertig jaar. Daarnaast coach ik al 25 jaar individuele professionals en management teams in organisaties. Daardoor ontdekte ik dat veel mensen tijdens overleg het format van een monoloog, een pitch gebruiken om anderen mee te krijgen en dat ze aansluitend met elkaar in discussie (debat) gaan. Ik zag elke keer opnieuw hoe weinig effectief deze aanpak vaak is. Een monoloog maakt van collega's passieve toehoorders en debat levert tijdrovende discussie op, waarin visies en meningen niet dichter bij elkaar komen. Een op dialoog gerichte, interactieve manier van presenteren maakt dat mensen elkaar veel beter begrijpen en bereiken en samen veel verder komen in wat ze met elkaar willen bereiken. Dat heb ik uitvoerig in de praktijk kunnen testen en bevestigd gezien. Uit deze synthese van samenwerken en presenteren is mijn nieuwe methode ontstaan: Presenteren vanuit Verbinding. De basis daarvan legde ik 10 jaar geleden door het ontwikkelen van Speechwell, een praktisch stappenplan voor het maken en geven van interactieve, dialoogbevorderende presentaties. De verdieping maakte ik vorig jaar door het toevoegen van de visie en het praktische model Presenteren vanuit Verbinding. Bij elkaar is het een complete methode, als aanvulling op debat en pitch, gericht op het versterken van eigenwaarde en samenwerking.

Technische begeleiding webinar: Adri Gersen, Beeldlijn producties

Dit is wat je na afloop van het webinar meeneemt:

  • Inzicht in het ‘waarom’ en het ‘wat’ van de nieuwe methode Presenteren vanuit Verbinding. 
  • Inzicht in hoe jij je de methode eigen kan maken, zodat je die kan overdragen aan anderen. 
  • Inzicht in het beschikbare blended learning lespakket van Presenteren vanuit Verbinding. 

Zij doen mee:

  • Docenten en begeleiders die hun studenten beter willen voorbereiden op de vaardigheden die ze nodig gaan hebben om in hun werk effectief samen te werken in projectgroepen en teams en daar dingen voor elkaar te krijgen. 
  • Organisatietrainers die hun klanten een methode van presenteren willen aanreiken die maakt dat ze op een duurzame manier, in verbinding met zichzelf en met anderen, meer voor elkaar krijgen in hun team en organisatie. 
  • Coaches die hun cliënten met Presenteren vanuit Verbinding een spiegel en een ‘ontwikkel-route’ voor willen houden over hoe zij in verbinding zijn met wie ze zijn en wat ze doen en hoe ze de verbinding maken met anderen. 

Praktisch:

Datum: zie keuzelijst

Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Investering: Gratis. Reserveren noodzakelijk (om je de Zoom link te kunnen sturen).

Reserveer nu je plek in het webinar Presenteren vanuit Verbinding

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

X