Norbert Netten (1957), grondlegger Kracht van Verbinding methode