Training Radicale Zelfsturing in Praktijk

Maximale vrijheid en de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor het resultaat

RESERVEER NU JE PLEK IN DE TRAINING

Training Radicale Zelfsturing in Praktijk
dit veld niet invullen s.v.p.

Waarom neem je deel aan de training Radicale Zelfsturing in Praktijk?

Kwam je in het verleden soms nog weg met je volledig te richten op je taken, tegenwoordig betekent samenwerken ook dat je bereid en in staat bent verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van samenwerking. Managers, als die er al zijn, willen zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn aan het oplossen van zaken waarvan zij vinden dat jij en je collega’s daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Om effectief te kunnen samenwerken heb je bepaalde inzichten en vaardigheden nodig, zowel in processen van communicatie als in mensen, inclusief jezelf. Goede samenwerking zie je vooral terug in de effectiviteit van overleg. Gaat dat goed, dan geeft het energie en worden de juiste besluiten genomen en uitgevoerd. Gaat het niet goed, dan kost het energie en ontstaan vertraging en frustratie in de uitvoering van dingen die moeten gebeuren. Goede samenwerking bewijst zich het meest in de kwaliteit van overleg. Overleg is dan ook de focus van deze training. 

De meeste mensen hebben wel eens een test gedaan in een van de vele methodieken waarmee je verschillen kunt typecasten. Dat is zinvol, maar niet voldoende. Een van de belangrijkste inzichten die je nodig hebt om goed met elkaar samen te werken is hoe ‘verborgen’ drijfveren werken. Verborgen drijfveren zorgen ervoor dat flexibele, rationele mensen in bepaalde situaties hun flexibiliteit verliezen en zich star, defensief en emotioneel opstellen, waardoor goed overleg niet meer mogelijk is en de juiste besluiten niet genomen (kunnen) worden. Aan de andere kant, als het goed gaat zorgen verborgen drijfveren ook juist voor betrokkenheid en vertrouwen en vergroten ze de slagkracht van een team en daarmee het resultaat.

De kern van Radicale Zelfsturing is verbinding.

Er zijn vier factoren die het onderling vertrouwen en de effectiviteit van overleg en besluitvorming in je team of organisatie bepalen. Het zijn eigenwaarde, de voldoening die je haalt uit samenwerking, de erkenning van belangen en geloofwaardigheid en daarmee het vertrouwen dat je in elkaars competenties hebt.  In het schema hieronder zie je wat dat inhoudt. Elke sterke verbinding vergroot de kracht van samenwerking. Elke zwakke verbinding verzwakt de  samenwerking. Dat verschil merk je wanneer je met elkaar aan een project werkt of wanneer je met elkaar in overleg bent.

Opzet van de training:

Persoonlijk intakegesprek

Met co-trainer Marja Postema bespreek je waarom je aan de training deel wilt nemen en wat je ermee wilt bereiken?

Twee aaneengesloten dagen training
(inclusief avondprogramma)

Programma: De eerste dag ontdek je wat ‘verborgen’ drijfveren zijn en hoe die gedrag beïnvloeden van jezelf en anderen (Methodiek: The Human Element®). De tweede dag leer je de vaardigheden die je nodig hebt om tijdens overleg verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, voor anderen en voor het resultaat (Methodiek: Harvard Negotiation in combinatie met The Human Element®).

Coaching persoonlijk thema (uniek!)

Persoonlijke coaching: De ochtend van de tweede dag werk je in een kleine groep met een trainer c.q. coach aan een persoonlijk thema (op vrijwillige basis, niet verplicht).

Boek Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?!

Dit boek is je persoonlijke coach voor zelfinzicht en samenwerkingsvaardigheden. Alle onderwerpen die in de training aan bod komen, staan in aparte hoofdstukken in het boek.

E-boek Radicale Zelfsturing

60 pagina’s inhoudelijke informatie over wat Radicale Zelfsturing is en hoe je het in praktijk kunt toepassen, zodat het goed werkt.

IK DOE MEE MET DE TRAINING RADICALE ZELFSTURING IN PRAKTIJK

Training Radicale Zelfsturing in Praktijk
dit veld niet invullen s.v.p.

Zo werken we tijdens de training:

 • Vanaf de start tot aan het einde van de training ben je actief bezig. 
 • Korte inleidingen worden afgewisseld met toepassen in praktijk (overleg).
 • Je krijgt feedback van alle deelnemers op je gedrag, je blinde vlek en je uitdaging.
 • Je doet oefeningen die inzicht geven in hoe ‘verborgen’ drijfveren werken.
 • Je werkt opdrachten uit, in kleine groepen en met de hele groep. 
 • Je krijgt feedback van de trainers.
 • Je krijgt persoonlijke coaching op een thema dat je zelf inbrengt (tweede dag). 

Hoofdtrainer Norbert Netten:

'Sinds 1995 coach ik teams in organisaties. De essentie van de team coaching is altijd om het team in zijn kracht te zetten door de teamleden zichzelf en elkaar beter te laten begrijpen en te leren omgaan met de soms grote verschillen in karakter en visie. Teambuilding gaat in essentie over het effectief benutten van elkaars competenties en omgaan met verschillen, vooral tijdens overleg. Aan de vergadertafel worden immers de besluiten genomen die moeten worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Er zijn veel vaardigheden voor nodig om als team in je kracht te komen, maar ook in samenwerken komt het in essentie neer op hoe mensen zich verbinden met zichzelf en met elkaar.' Door de inhoudelijke diepgang, de dynamiek en interactie tijdens de training, de koppeling met de praktijk en de toepasbaarheid, maar ook omdat we plezier hebben en veel lachen, krijgen we van bijna alle deelnemers geweldige feedback.'

Co-trainer en personal coach Marja Postema:

'Al vanaf 2007 geef ik samen met Norbert deze training. Ik doe de intakegesprekken met de deelnemers en bespreek waarvoor ze meedoen en wat ze willen bereiken. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe mensen geworden zijn tot wie ze nu zijn. Gedrag staat immers niet los van wie je bent en hoe je gevormd bent. Met een deel van de groep werk ik de ochtend van de tweede dag aan persoonlijke thema's. Mijn 25 jaar ervaring als coach garandeert professionele begeleiding (Nobco gecertificeerd in 2015). Daarnaast heb ik meer dan twintig jaar ervaring in het geven van trainingen op het gebied van zelfmanagement, persoonlijke ontwikkeling en emoties. Ik kan mensen goed ondersteunen in het maken van verbinding met zichzelf en met anderen. Het feit dat veel deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden uit de training meenemen, maar zich ook vaak persoonlijk verrijkt voelen, geeft enorm veel voldoening.'

Radicale zelfsturing is gebaseerd op de intensieve research en wetenschappelijke inzichten uit onder andere:

 • The Human Element® (Dr Will Schutz Phd)
 • Neurofysiologie in relatie tot vertrouwen (Dr Stephen Porges)
 • Harvard Negotiation Project (Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton).

Dit is wat je na afloop van de training meeneemt naar je werk:

 • Inzicht in ‘verborgen’ drijfveren, die gedrag bepalen, van jezelf en van anderen.
 • Competentie om een sfeer van openheid en vertrouwen te creeren tijdens overleg. 
 • Vaardigheid om stagnaties tijdens overleg te doorbreken.
 • Vaardigheid om vanuit belangen, met groot draagvlak, besluiten te nemen
 • Meer inzicht in een persoonlijk thema, waar je last van hebt. 
 • Zorg voor betrokkenheid tijdens overleg.
 • Zorg dat iedereen zich serieus genomen voelt tijdens overleg. 
 • De vaardigheid besluiten te nemen die uitgevoerd worden.

De training Radicale Zelfsturing is de vernieuwde versie van de tweedaagse training ‘Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?! Of ligt het misschien ook aan mij ….’  Deze training is in de afgelopen tien jaar door meerdere deelnemers beoordeeld als een van de beste trainingen die ze in hun werkzame leven hebben gevolgd. Het effect van de training is maanden na afloop nog steeds merkbaar tijdens overleg.

John BerghmansHet team van John Berghmans is door Norbert Netten gecoacht.
Lees verder
Om echt te veranderen moesten we veel dieper kijken naar het gedrag van onszelf en het effect daarvan op onze samenwerking, overleg en besluitvorming. We realiseerden ons dat de belemmeringen om een effectief en plezierig team te zijn waarschijnlijk vooral in onszelf te vinden waren. Norbert heeft ons daar zeer professioneel in begeleid.’
Manager KPN
Lees verder
‘Een van de beste trainingen over samenwerken, die ik de afgelopen dertig jaar gevolgd heb.’
James TammVoormalig rechter (arbeidsrecht) en mediator
Lees verder
Een team zonder samenwerkingsvaardigheden is een groep individuen met eider hun eigen agenda. Het is los zand. Zonder grote druk en bedreiging kom je daar als team vaak nog wel mee weg, maar zodra er druk ontstaat komt de zwakte van het team aan de oppervlakte en wordt het voor iedereen in de organisatie zichtbaar.
Previous
Next

Zij doen mee:

Professionals die willen ontdekken wat het in praktijk betekent om vanuit vertrouwen samen te werken, als team echt goed te overleggen en ervoor te zorgen dat besluiten die genomen worden ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Professionals die:

 • te veel tijd kwijt zijn aan zinloos overleg. 
 • elkaar niet altijd goed bereiken in wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. 
 • balen dat niet iedereen altijd zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.
 • ongewild kracht of macht gebruiken om besluiten te forceren.  
 • zich irriteren dat anderen zich niet echt uitspreken.
 • last hebben dat er over elkaar gesproken wordt in plaats van met elkaar.
 • geïnteresseerd zijn in persoonlijke effectiviteit en processen van samenwerking.
 • willen werken vanuit vertrouwen en willen ontdekken wat de invloed is van verbinding op samenwerking.

Praktische zaken:

Zolang corona een bedreiging vormt voor de gezondheid van de deelnemers, worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen voor en tijdens de training. Informeer bij de organisatie, als je wilt weten welke maatregelen dat zijn. 

Deelnemers
Deelnemen kan individueel of met collega’s (maximaal 3 personen van eenzelfde team/organisatie per training). Wil je de training met je hele team volgen, informeer dan naar de in-company mogelijkheden.

Data: Zie keuzevak

Tijden: 09.30 – 17.00 uur

Locatie: Provincie Utrecht

Investering: € 1295,00. Introductiekorting voorjaar 2021: 30%. Je investering bedraagt € 906,50.  

* Lunch (1e en 2e dag) en diner (1e dag) inbegrepen. Exclusief overnachting/ontbijt.

Bedragen zijn exclusief BTW

JA, IK DOE MEE MET DE TRAINING

Training Radicale Zelfsturing in Praktijk
dit veld niet invullen s.v.p.
X