Senior Training Presenteren vanuit Verbinding

Een compleet nieuwe visie op presenteren, die de manier waarop je verbinding maakt blijvend veranderd.

DIRECT INSCHRIJVEN

Senior Training Presenteren vanuit Verbinding
dit veld niet invullen s.v.p.

Waarom neem je deel aan de senior training?

Het is frustrerend om een goed onderbouwde oplossing aan te bieden of een goed voorstel te doen en dan anderen daarin onvoldoende mee te krijgen. Zinloze discussies, niet-rationele weerstand, verborgen belangen, meningen in plaats van feiten, maken dat je gesprekspartners niet instemmen. Dat kan irritant en frustrerend zijn, maar het is ook een spiegel waar je in kijkt. Alle bereidheid en alle weerstand die je tegenkomt zegt iets over de manier waarop jij anderen probeert te motiveren en overtuigen. Het is in feite directe feedback op hoe jij verbinding maakt, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Lukt het je onvoldoende om anderen mee te krijgen, dan is er sprake van een of meerdere zwakke verbindingen. Dan gebeurt dit:

 • Je brengt een goed idee in tijdens een meeting. De respons is lauw. Je gesprekspartners zijn reactief.
 • Je komt met een gedegen voorstel. De feiten kloppen, de voordelen zijn duidelijk. Toch krijg je weinig steun. 
 • Je presenteert een strategische verandering. Je bent enthousiast en je visie is goed onderbouwd. Je verwacht support. Je krijgt discussie en weerstand.
 • Je presenteert een oplossing, waarvan je weet dat die voor sommige betrokkenen lastig is. Je hebt heel goed nagedacht over wat acceptabel en haalbaar is, rekening houdend met alle belangen. Toch blijven er mensen met hun hakken in het zand staan.

Iedereen die zonder macht of kracht iets van anderen gedaan wil krijgen moet over de competentie beschikken om door vertrouwen te wekken anderen te overtuigen en te motiveren. Vertrouwen bereik je door verbinding.

De grote misvatting bij motiveren en overtuigen is de waarde die wordt toegekend aan inhoud. Lukt het niet om anderen mee te krijgen, dan gaan veel mensen argumenten herhalen, feiten opnieuw op tafel leggen en soms zelfs, op verzoek, hun hele presentatie opnieuw maken. Of ze raken gefrustreerd en gaan drammen, worden emotioneel en gebruiken hun positie om een beslissing te forceren. Vaak gaat die beslissing ten koste van de uitvoering, omdat de mensen die dat moeten doen, er niet werkelijk achter staan. Soms tast een geforceerde beslissing de relatie aan, doordat de wijze waarop besluiten genomen worden niet als integer en respectvol ervaren wordt. 

4 FACTOREN DIE BEPALEN OF ANDEREN MEEDENKEN EN INSTEMMEN

Er zijn vier factoren die bepalen of de mensen met wie je samenwerkt bereid en in staat zijn om met je mee te denken en in te stemmen. Het zijn: Vertrouwen, Respect, Acceptatie en Geloofwaardigheid. De kwaliteit van elk van deze vier factoren wordt bepaald door de sterkte of zwakte van de verbinding waar die een resultaat van is. In het schema hiernaast zie je wat dat inhoudt. Elke sterke verbinding vergroot je overtuigingskracht. Elke zwakke verbinding leidt vaak tot weerstand en afwijzing.

Bekijk het programma van de training...

in de video:

in de brochure :

Klik op de afbeelding om te downloaden

IK DOE MEE MET DE SENIOR TRAINING PRESENTEREN VANUIT VERBINDING

Senior Training Presenteren vanuit Verbinding
dit veld niet invullen s.v.p.

Zo werken we voor en tijdens de senior training:

 • PERSOONLIJKE INTAKE (ONLINE OF FACE-TO-FACE)
 • DOORLOPEND PRESENTEREN EN OEFENEN 
 • FEEDBACK DIRECT TOEPASSEN
 • DEMO’S
 • REFLECTIE

Trainer Norbert Netten:

Vanaf 1990 werk ik met organisaties in het bedrijfsleven, de non-profit sector en (semi-)overheid. Ik geef personal coaching, coach management teams, begeleid veranderingsprocessen, geef trainingen en lezingen.

Voor de senior training specialiseerde ik me in de synthese tussen de praktische kant van presenteren (het vak van de speechwriter), de persoonlijke, psychologische kant van presenteren (het vak van de personal coach), leiderschap en samenwerken. Deze synthese is het fundament onder de integrale en innovatieve Speechwell methode, die ten grondslag ligt aan de senior training Presenteren vanuit Verbinding.

“Zijn diepgang, door psychologische kennis en rijke levenservaring, in combinatie met handvatten voor toepassing in de praktijk, maakt Norbert Netten waardevol voor elke professional die serieus werk wil maken van het samen met anderen voor elkaar krijgen wat nodig en gewenst is. Norbert heeft humor. Hij is contactueel, toegankelijk en open.”

Het effect van zwakke verbindingen:

Tijdens de training versterk je alle verbindingen en pas je die toe in de presentaties die jij op je werk geeft, formeel, voor grotere groepen en informeel, tijdens overleg.

Dit is wat je na afloop van de senior training meeneemt naar je werk:

 • Projecten gaan sneller, omdat er meer bereidheid en minder weerstand is
 • Overtuigen kost je minder energie
 • Je effectiviteit om anderen mee te krijgen is groter
 • Je vormt discussies om in dialoog, waardoor de bereidheid bij anderen toeneemt
 • Je gesprekspartners c.q. toehoorders zijn bereid mee te zoeken naar oplossingen
 • Je gesprekspartners c.q. toehoorders vinden je aangenaam om naar je te luisteren
 • Je gesprekspartners c.q. toehoorders voelen zich door jou gerespecteerd
 • Je gesprekspartners c.q. toehoorders voelen zich door je aangesproken
 • Je gesprekspartners c.q. toehoorders ervaren je als integer en betrouwbaar
 • Je gesprekspartners c.a. toehoorders ervaren je als authentiek en krachtig
 • Je gesprekspartners c.q. toehoorders voelen zich door jou gemotiveerd
Henk Abma
Henk AbmaCEO Vink Kunststoffen
Lees verder
Ik dacht dat presenteren een trucje was om anderen te overtuigen, dat ik me anders moest voordoen dan ik ben. Ik heb geleerd dat authenticiteit en dialoog veel sterker zijn.
Jacobien van Wittmarschen
Jacobien van WittmarschenHRD manager, Facilicom Services Group
Lees verder
Speechwell leert je de systematiek om je presentatie zo te geven dat je de juiste dialoog met je publiek creëert om je doelen te realiseren. Echt eye openers!
Francesco Pimpinelli
Francesco PimpinelliExecutive Coach Systems Alive
Lees verder
In korte tijd leerde Norbert me wat het effect is van hoe ik naar mezelf kijk op hoe ik presenteer. Hij leerde me hoe met mijn presentatie vertrouwen kan creëren. Ik kom veel beter op anderen over, ontmoet veel minder weerstand. Norbert is echt een kei.
Marc Hendrikse
Marc HendrikseVoorzitter Raad van Commissarissen AWL Techniek
Lees verder
Ik ben erg onder de indruk van de Speechwell methode. Het is een compleet andere manier van presenteren, waardoor je mensen echt met je mee krijgt.
Previous
Next

Zij doen mee

Senior professionals voor wie het nodig is om anderen beter, makkelijker of op een prettiger manier mee krijgen in projecten, bij voorstellen, bij oplossingen en innovaties. Het zijn professionals die:

 • te veel focussen op inhoud en te weinig op de processen en soft skills die nodig zijn om anderen te motiveren en te overtuigen.
 • ongeduldig en/of dominant zijn.
 • te vaak hun positie moeten gebruiken om anderen te ‘overtuigen’.
 • niet overtuigend genoeg overkomen, geen sterke persoonlijke presentatie hebben.
 • te relatiegericht en/of conflict vermijdend zijn. 
 • geïnteresseerd zijn in persoonlijke effectiviteit.
 • willen ontdekken hoe de kracht van verbinding werkt bij motiveren en overtuigen van anderen.
Voorbereiding:
De online videocursus Presenteren vanuit Verbinding is een goede theoretische voorbereiding op deelname aan de senior training. In deze cursus worden de visie en het model, het ‘waarom’ en het ‘wat’, van verbindend presenteren besproken. De online cursus is gratis.

De online cursus De Speechwell Methode is een gedegen praktische voorbereiding. Je leert de technieken waarmee je een verbonden presentatie maakt en je leert jezelf goed voor te bereiden op het geven ervan. Je ontdekt wat je sterke en zwakke kanten zijn in verbindend presenteren. Daardoor kun je in de senior training snel naar de kern van wat jij nodig hebt om de kracht van verbinding te versterken.  Deelnemers aan de blended learning versie van De Speechwell Methode krijgen korting op hun deelname aan de senior training (zie praktische informatie).

Praktische zaken

Zolang corona een bedreiging vormt voor de gezondheid van de deelnemers, worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen voor en tijdens de training. Informeer bij de organisatie, als je wilt weten welke maatregelen dat zijn. 

Data komende training: Zie keuzevak

Tijden: Alle dagen van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Aantal deelnemers: maximaal 5

Locatie: Utrecht

Investering: € 2.900,00*/**. Introductieactie 2021: 30% korting. 

* Deelnemers aan de Speechwell online blended learning cursus Presenteren vanuit Verbinding krijgen € 300,00 korting op deelname aan de senior training. Stuur ons een mail als je in aanmerking komt voor de korting. Geldig vanaf 2022 i.v.m. 30%  introductiekorting in 2021.

** Professionals werkzaam in de non-profit sector en onderwijs krijgen € 1000,00 korting op deelname aan de senior training. Stuur ons een mail als je in aanmerking komt voor de korting. Geldig vanaf 2022 i.v.m. 30%  introductiekorting in 2021.

Bedragen zijn exclusief BTW.

IK DOE MEE MET DE SENIOR TRAINING PRESENTEREN VANUIT VERBINDING

Senior Training Presenteren vanuit Verbinding
dit veld niet invullen s.v.p.

X