Basisopleiding Kracht van Verbinding methode

Voor professionals die willen werken vanuit verbinding

Waarom neem je deel aan de Basisopleiding Kracht van Verbinding Methode?

Als je met mensen werkt dan ken je de momenten waarop je niet alleen effectief bent, maar waarin er ook wederzijds respect en vertrouwen is en waarin verschillen in karakter en opvattingen niet leiden tot afstand, maar juist tot nieuwsgierigheid en meer begrip. Je doet je werk goed en met een goed gevoel en dat geldt ook voor degene voor wie je het doet. Er is verbinding. Dat maakt dat de ander het fijn vindt om door jouw begeleid of geholpen te worden of om van jouw leiding te krijgen. Verbinding is als een vonk die maakt dat het veel voldoening geeft om bij elkaar te zijn en met elkaar te werken. Dat geldt zowel voor de samenwerking tussen managers en medewerkers als voor professionals in dienst van de overheid en hun klanten, mensen in het onderwijs en hun studenten, als voor dienstverlenende beroepen in zorg, welzijn en hospitality. Wanneer je vanuit verbinding werkt dan geeft samenwerking veel voldoening. Het heeft ‘ziel’.

Wanneer gaat het mis?

Wanneer verbindingen zwak zijn, dan merk je dat aan symptomen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: irritatie, zorg, weerstand, buitensluiten, machtsstrijd, wantrouwen, gebrek aan openheid, verlies van betrokkenheid, geen eerlijke feedback, afschuiven van verantwoordelijkheid, indekken, klachten en tegenzin. Dit zijn symptomen van gebrek aan verbinding tussen management en medewerkers, tussen afdelingen in een organisatie en tussen professionals en hun klanten of cliënten, met een negatief effect op beide. Zelfs met zwakke verbindingen houden veel professionals het nog lang vol op hun werk. Ze richten hun focus dan vaak op hun eigen taken. Wanneer de verbinding echt verbroken is, dan lopen ze met hun ziel onder hun arm. Dan zitten ze vast in onmacht omdat ze geen mogelijkheid zien hun situatie te veranderen. Het effect daarvan is dat spanning in en tussen mensen toeneemt en dat bekwame professionals steeds minder voldoening halen uit hun samenwerking met collega’s en met klanten en cliënten.

Wanneer gaat het goed? 

De kern van elke vorm van samenwerken is veiligheid en vertrouwen. Vertrouwen werkt naar twee kanten, naar jezelf (zelfvertrouwen) en naar elkaar, in de zorg die je deelt voor betrokkenheid, voor het nemen en geven van verantwoordelijkheid en voor respect en integriteit. Met vertrouwen krijg je veel makkelijker voor elkaar wat je wilt bereiken en met veel meer plezier en voldoening. Vertrouwen is een werkwoord. Je kunt eraan bouwen. Dat doe je door actief de verbinding met jezelf en met anderen te versterken. In het model hieronder zie je welke verbindingen er zijn, wat ze (globaal) inhouden en wat het effect is van sterke verbinding (groene balk).

MODEL KRACHT VAN VERBINDING METHODE:

Bekijk het programma van de training...

in de brochure :

Klik op de afbeelding om te downloaden

Zo werken we:

 • PERSOONLIJKE INTAKE
 • THEORIE UIT GEDEGEN METHODIEKEN
 • ZELFSCORE EN ASSESSMENT
 • ERVARINGEN EN OEFENINGEN
 • OPDRACHTEN UITWERKEN 
 • FEEDBACK
 • DEMO’S VAN DE TRAINERS
 • REFLECTIE
 • HAND-OUT

Trainer: Norbert Netten (1957)

Sinds 1990 werk ik met organisaties in het bedrijfsleven, de non-profit sector en (semi-)overheid. Ik geef persoonlijke coaching, coach teams, begeleid veranderingsprocessen, geef trainingen, schrijf boeken, presenteer en geef webinars en lezingen.

Verbinding is de kern in alles wat ik doe. Mijn diepgaande en brede scholing en (levens)ervaring ondersteunt me om anderen te begeleiden in leven en werken vanuit verbinding, met zichzelf en met anderen. Ik ben in 1995 getrouwd met Marja Postema, de verbinding van mijn leven. Klik op mijn foto voor meer informatie en voor mijn persoonlijke Ted-talk over verbinding.

“Zijn diepgang, door psychologische kennis en rijke levenservaring, in combinatie met handvatten voor toepassing in de praktijk, maakt Norbert Netten waardevol voor iedere professional die serieus werk wil maken van het samen met anderen voor elkaar krijgen wat nodig en gewenst is. Norbert heeft humor. Hij is contactueel, toegankelijk en open.”

Trainer: Marja Postema (1955)

Sinds 1993 geef ik coaching aan particulieren en individuele professionals in organisaties. Ik geef trainingen op het gebied van zelfmanagement en persoonlijke ontwikkeling.

Ik ben oprichter van de Emotionele Intelligentie Academie (EIA). Het doel van EIA is om het belang van emoties onder de aandacht te brengen bij professionals in organisaties en bij mensen die met meer IQ hun leven willen verrijken. Ik ben getrouwd met Norbert Netten. Ons grote verschil in karakter, onze diversiteit in opleiding en expertise en onze diepe zielsverbinding, zijn voor veel deelnemers aan onze trainingen zowel een eye-opener als een verrijking. Klik op mijn foto voor meer informatie.

Dit is wat je na afloop van de basisopleiding kunt verwachten:

 • Meer transparantie en zelfvertrouwen. 
 • Meer voldoening in samenwerking met anderen.
 • Minder weerstand in je werk.
 • Meer vertrouwen van anderen in je competenties. 
 • Meer levensenergie.
 • Betere balans tussen denken en voelen.
 • Een realistisch en completer zelfbeeld.
 • Minder projectie van eigen onvermogen op anderen.
 • Minder innerlijke criticus, naar jezelf en naar anderen (meer innerlijke rust). 
 • Meer instemming van anderen op hoe je doet wat je doet.
 • Beter imago en daardoor meer bereidheid bij anderen.
 • Meer bezieling in werk en leven
 • Makkelijker in omgang met anderen, meer verbinding in relaties.

Praktische zaken

Zolang corona een bedreiging vormt voor de gezondheid van de deelnemers, worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen voor en tijdens de training. Informeer bij de organisatie, als je wilt weten welke maatregelen dat zijn. 

Data: 9, 16, 23, 30 maart, 6 april 2022

Locatie: Midden van het land

Investering: € 2.400,00*. Introductiekorting 2021: 30%. 

*  Deelnemers van non-profit organisaties, zzp’ers en particulieren doen mee voor een gereduceerd tarief. Hun investering is 
€ 1.900,00 (kan in twee termijnen worden betaald). Daar bovenop geldt in 2021 extra de introductiekorting van 30%. Aanvraag gereduceerd tarief bij Marja Postema. Stuur Marja een mail > 

Bedragen zijn exclusief BTW.

X