Vraag een gratis introductie aan

Hoe sterk is het 'besturingssysteem'
van jullie organisatie?

Tussen doel en uitvoering
staat de kwaliteit van verbinding
met jezelf en met anderen en
met alle processen in de organisatie

Alle plannen die je uitvoert, slagen alleen als het besturingssysteem' van je organisatie sterk is.

Download nu

33 pagina's inspiratie

Wanneer de steun en inzet van alle medewerkers belangrijk is

E-boek
Coachend leiderschap

Het ‘besturingsysteem’ van je organisatie bestaat uit alle onzichtbare processen in en tussen mensen.

 Het werkt net als op je pc en tablet. Zonder goed werkend besturingsysteem werken je applicaties niet goed. In organisaties kun je elk plan vergelijken met zo’n applicatie. Plannen zijn vaak heel goed, maar wanneer ze niet ondersteund worden door een krachtig besturingsysteem, dan krijg je ‘foutmeldingen’. De plannen stuiten op weerstand, frustratie, onwil en uiteindelijk gebrek aan vertrouwen. Daardoor lopen ze vertraging op en die is onnodig! Met een goed afgestemd besturingsysteem worden plannen en veranderingen in de organisatie wel goed uitgevoerd. Managers zijn vaak erg goed in het maken van plannen. Wij zijn goed in het versterken (updaten) van het besturingsysteem. Samen levert dat geweldige presentaties op!

Aspecten van onze ondersteuning:

Coachend
leiderschap

De meeste mensen zijn bereid en in staat om te veranderen als dat voor de organisatie nodig is, mits ze de steun en ruimte krijgen om het te integreren met zichzelf, met elkaar en met hun werkprocessen.

Voor organisaties die zelforganisatie en flexibiliteit bij medewerkers willen bevorderen. 

Motiveren
en overtuigen

Motiveren en overtuigen is bij medewerkers vanaf de introductie van plannen de betrokkenheid en het vertrouwen creëren dat ze nodig hebben om mee te denken en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Voor iedere leidinggevende die de steun van medewerkers nodig heeft bij het realiseren van veranderingen.

Persoonlijke ontwikkeling

Iedere verandering op het werk staat of valt bij een sterke verbinding van medewerkers met zichzelf, met wie ze zijn en met wat ze doen. Een sterke verbinding is cruciaal voor welzijn en behoud van medewerkers.

Voor iedereen die vanuit autonomie, vertrouwen en bezieling wil blijven werken en leven.

Norbert Netten, grondlegger Kracht van Verbinding methode: 

‘Elke transformatie in een organisatie, klein en groot, is zowel zakelijk als persoonlijk. Het gaat daarbij om de verbinding tussen doen en zijn, tussen processen en mensen. Zonder innerlijke verbinding en nieuwe vaardigheden blijft iedereen immers doen wat hij of zij gewend is. Dan is elke poging tot verandering niet meer of minder dan dat: een poging, gedoemd te mislukken bij gebrek aan verbinding.

Wij zien verbinding als het fundament van elke verandering die bedoeld is om werkprocessen in de organisatie – en daarmee het resultaat – te verbeteren. Alle onzichtbare processen in de organisatie spelen daarbij een rol. Managers zijn goed in het maken van plannen. Managers hebben vaak minder affiniteit met, of missen het overzicht op, de processen die nodig zijn om veranderingen zo soepel mogelijk – met zo weinig mogelijk weerstand – uitgevoerd te krijgen. Dat is onze expertise.’

Agenda aankomende programma’s:

Stuur mij het e-boek Radicale Zelfsturing

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

X